Yksityisestä Pysäköinninvalvonnasta

Yksityistä pysäköinninvalvontaa! Jokaisen tontin tai kiinteistön omistaja voi itse päättää omistamansa alueen pysäköinninvalvonnasta.
Tarjoamme vuokranantajille, yrityksille, taloyhtiöille, liikekeskuksille,
kaupunki , huoltoasemille, toimistoille, kaupoille ja isännöitsijöille pysäköinninvalvontaa kiinteistönne alueella.

Palvelumme hyödyt
+pelastustiet pysyvät vapaina
+invalidipaikkojen tehokas ja oikeaoppinen käyttö
+nurmialueet pysyvät kunnossa ja talviaikaan lumitöiden tekeminen helpottuvat
+asukkaille ja henkilökunnalle tarkoitetut pysäköintipaikat pysyvät oikeassa käytössä
+valvomme piha- ja pysäköintialueen käyttöä ilman eri pyyntöä
+valvontapalvelu ja siitä kertovat kyltit ennaltaehkäisevät väärinpysäköintiä

Ottakaa yhteyttä meihin sähköpostin kautta. toimisto@borenpalvelu.net
TOIMITUSEHDOT

YKSITYINEN PYSÄKÖINNINVALVONTA:
Kiinteistön omistajan velvollisuus on selkeiden liikennemerkkien asentaminen (missä pysäköinti on sallittua ja missä ei). Veloitukseton palvelumme sisältää tarvittavat Opasteista sujuvampaan pysäköintiin autoihin sijoitettavat pysäköinti Valvonnan 24 tuntia vuorokaudesta


 

Tietoa yksityisen pysäköinninvalvonnan perusteista

Tieliikennelain 28§:n 2 momentin mukaan pysäköinti yksityiselle alueelle ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa on kielletty.

Alueelle johtaville väylille on sijoitettu opasteita.

Pysäköimällä olette hyväksynyt nämä ehdot.

Ehtojen mukaan autoilija sitoutuu suorittamaan opasteiden mukaisen maksun ehtojen vastaisesta piha- ja pysäköintialueen käytöstä.

Valvontamaksu ei ole viranomaisen määräämä pysäköintivirhemaksu, vaan perustuu opasteiden mukaiseen sopimukseen, jonka olette hyväksynyt pysäköimällä ajoneuvonne.
 
Valvontamaksu on maksettava eräpäivään mennessä.

Erääntynyt saatava peritään saatavien perinnästä annetun lain (513/1999) mukaisesti.

Pysäköinti invapaikoille edellyttää vammaisen pysäköintilupaa.

Talon edustalle pysäköinti on mahdollista, kun tyhjää ja pakkaa autoa.

Parkkikiekkoajan ulkopuolella ei tarvitse käyttää parkkikiekkoa‏.     

Kun asukas muuttaa niin ilmoita asiasta toimistolle näin vältät valvontamaksulta.

Nämä pysäköintisäännöt eivät koske poliisi- ja paloautoa  sekä ambulanssia.‏
Pelastustiet pysyvät vapaana
.

Vartioinnin ja kiinteistöhuollon tulee sopia erikseen pysäköintisäännöistä toimiston kanssa  näin vältät valvontamaksulta‏.

Mikäli haluat tehdä valvontamaksusta reklamaation lähetä se osoitteeseen 
 
reklamaatio@borenpalvelu.net

Käsittelemme reklamaatiot saapumisjärjestyksessä. Emme käsittele reklamaatioita puhelimitse.

www.borenpalvelu.net