Alihankkijana
Borenpalvelu tarjoaa yhteistyön mahdollisuutta kiinteistöhuollon yrityksille. Yhteistyö tarkoittaisi, että Borenpalvelu toimisi kiinteistöhuollon yrityksille alihankkijana.
Tällä hetkellä Borenpalvelu voi toimia alihankkijana seuraavissa työtehtävissä:
*Nurmikon leikkaus
*Lumityöt (käsityönä)
*Hiekoitus (käsityönä)
*Haravointi ( käsityönä)
*Hiekan poisto (käsityönä)

*
Räystäiden puhdistus  (käsityönä)
*Roskien kerääminen (käsityönä)
festivaalin jälkeen, vapun jälkeen, retkeilyalueella tms.
Hinta: 25 € / tunti

matkakulut koskee vihantia ja pyhäjokea ja siikajoki ja ruukki ja revonlahti 25 euroa per reissu jaetaan sen alueen asikkaiden kesken.

Ottakaa yhteyttä meihin sähköpostin kautta.  toimisto@borenpalvelu.net

TOIMITUSEHDOT

HARAVOINTI: Asiakkaan tehtävänä on näyttää haravointialue sekä kertoa, minne lehdet viedään.

HIEKAN POISTO:
Asiakkaan tehtävänä on näyttää hiekan poistoalue sekä kertoa, minne hiekka viedään.

NURMIKON LEIKKAAMINEN JA LUMITYÖT: Asiakkaan tehtävänä on näyttää leikattava / puhdistettava alue ja poistaa työtä haittaavat esteet ja esineet.

SIIVOUSPALVELU JA IKKUNOIDEN PESU: Asiakkaan on ilmoitettava siivouksen kohteena olevista erityispinnoista ja -kohteista - Asiakkaan on itse siirrettävä huonekalut ja koriste-esineet tai annettava kirjallinen lupa siitä, että siivouspalvelua suorittava henkilö saa siirtää huonekalut ja koriste-esineet. Asiakas vastaa itse molemmissa tapauksissa mahdollisista esineille sattuvista vahingoista - Siivousvälineiden ja -aineiden käytöstä tulee sopia etukäteen siivouspalvelua tilattaessa. Siivousaineita valittaessa on otettava huomioon mahdolliset allergiat.


Muut esille tulevat asiat sovitaan sopimusta tehdessä. Maksu työsuorituksista tulee suorittaa kuukausittain laskun mukaisesti, ilman laskutuslisää. Viivästyskorko 8 %. Minimiveloitus on yksi tunti. Mikäli ei ole tehty palvelukuvauksen mukaisesti, se suoritetaan tekemättä jääneeltä osalta uudelleen ilman lisäveloitusta asiakkaan asiallista ja välitöntä reklamointia vastaan.
  
Maksuhuomautuksen kulu yritykselle on 10 eurosta 40 euroon pääomasta riippuen. Maksuhuomautukseen lisätään korkolain mukainen sekä saatavien perinnästä annetun lain mukainen vakiokorvaus (pääomasta riippuen siis myös vakiokorvausta alempi kulu) yritysvelalliselle. Maksuhuomautus lähtee 7 pv eräpäivästä.
  
Maksuhuomautuksen kulu yksityishenkilölle on 5 euroa maksuhuomautukseen lisätään korkolain mukainen viivästyskorko. Kuluttajalle maksuhuomautus lähtee 14 pv eräpäivästä (laki edellyttää).